Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji

Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia w Warszawie do działalności statutowej wykorzystuje:

1. Budynek główny, w którym mieszczą się między innymi:

przy ul. J. Słowackiego 19 a, o ogólnej powierzchni 2080 m² jest własnością Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia w Warszawie wykorzystuje te przestrzenie na podstawie zawartej z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową umowy najmu. Wyposażenie budynku w części oddanej Teatrowi do używania, wszelkie maszyny i urządzenia stanowią własność Teatru.