Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji

Status prawny Północnego Centrum Sztuki – Teatru Komedia w Warszawie

Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia w Warszawie, zwane dalej Teatrem, działa w oparciu o następujące ustawy:

Teatr działa także na podstawie statutu nadanego przez organizatora uchwałą nr XXXVIII/993/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 roku.

Teatr Komedia obowiązuje „Statut” ustanowiony uchwałą nr. XXXVIII/993/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 roku.

Statut do pobrania: UCHWALA.NR_.XXXVIII.PDF

Teatr jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Samodzielnie gospodaruje przekazanym mu, jak również nabytym w trakcie działalności, mieniem.

Teatr figuruje w rejestrze Instytucji Kultury m.st.Warszawy pod numerem RIA/121/85.

Teatr swoją działalnością obejmuje głównie obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Często jego działalność rozszerza się poza granice kraju.

Stała siedziba Teatru znajduje się w Warszawie.

Organizatorem Teatru jest m.st. Warszawa.

Pieczę nad funkcjonowaniem Teatru sprawują organy m.st. Warszawy – obecnie Biuro Kultury.