Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert zakupu samochodu służbowego FORD TRANSIT FURGON 300L

Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia w Warszawie zaprasza do składania ofert zakupu samochodu służbowego FORD TRANSIT FURGON 300L, stanowiącego własność Teatru i wycofanego z używania.

Warunki i zasady przeprowadzenia procesu sprzedaży zawarte są w załączonym poniżej Regulaminie sprzedaży samochodu służbowego (dalej: Regulamin) – prosimy o zapoznanie się z nim przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty.

Dane techniczne samochodu oraz dokumentacja zdjęciowa zostały zamieszczone poniżej – prosimy o zapoznanie się z nimi przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty.

Na żądanie osób zainteresowanych złożeniem oferty zakupu Samochodu Teatr umożliwi oględziny pojazdu, po wcześniejszym przesłaniu takiego zgłoszenia na adres e-mail Kierowniczki Działu Administracji Teatru i umówieniu terminu umożliwiającego złożenie oferty zakupu w wyznaczonym terminie.

Ofertę zakupu – na wzorze załączonym do niniejszego ogłoszenia – należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Teatru w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta zakupu samochodu osobowego Ford TRANSIT Furgon 300L” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: administracja@teatrkomedia.pl.

Oferty składane na adres e-mail mogą zostać opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem odręcznym i stanowić wierne cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, tj. skan. W wypadku złożenia oferty w formie jej skanu Teatr zastrzega sobie prawo do żądania złożenia oferty w oryginale w wypadku, gdy oferta ta okaże się najkorzystniejsza.

Do przedmiotowego procesu sprzedaży nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 KC oraz aukcji i przetargu w rozumieniu art. 701 KC.

Teatr zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu sprzedaży na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Oferty należy składać do 18 marca 2024.

Dane techniczne samochodu

Regulamin sprzedaży samochodu służbowego_2024

Wzór oferty zakupu

Zdjęcia samochodu

Informacja o wyborze oferty

Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia w Warszawie informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego FORD TRANSIT FURGON o numerze rejestracyjnym WX 28796 do momentu upływu terminu składania ofert złożono dwie oferty. Obie oferty były ważne, prawidłowo sporządzone i zawierały dane niezbędne do ich oceny.

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Pana Grzegorza Laskusa (oferta zawierała cenę zakupu w wysokości 11 700 PLN brutto).

Dziękujemy za złożenie ofert wszystkim oferentom.