Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji

Postępowania 2023

Sprawa 1/K/2023 zamówienie kulturalne

OBSŁUGA WIDOWNI, SZATNI ORAZ SPRZEDAŻ PROGRAMÓW, ALBUMÓW I INNYCH GADŻETÓW REKLAMOWYCH, PODCZAS SPEKTAKLI

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Informacja o wynikach postępowania

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Postępowania 2022

Sprawa 1/K/2022 zamówienie kulturalne

OBSŁUGA WIDOWNI, SZATNI ORAZ SPRZEDAŻ PROGRAMÓW, ALBUMÓW I INNYCH GADŻETÓW REKLAMOWYCH, PODCZAS SPEKTAKLI

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedź na zapytanie z dn. 09.12.2022

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Ogloszenie o udzielonym zamówieniu

 

Sprawa RB 1/2022

DOSTOSOWANIE BUDYNKU PÓŁNOCNEGO CENTRUM SZTUKI – TEATRU KOMEDIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

Ogłoszenie o wyniku postępowania: Pobierz plik z ogłoszeniem wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ-1-2022

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1 do OPZ Projekt Budowlany

Załącznik nr 2 do OPZ Projekt instalacji oddymiania

Załącznik nr 3 do OPZ Projekt sygnalizacji pożarowej

Załącznik nr 4 do OPZ Projekt elektryczny

Załącznik nr 5 do OPZ Przedmiar

Załącznik nr 6 do OPZ Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 7 do OPZ Harmonogram

Załącznik nr 8 do OPZ pozwolenie na budowę

Załącznik nr 2 do SWZ istotne postanowienia umowy

 

Odpowiedzi na zapytania i wnioski z dnia 17.18.02.2022 i 21.02.2022 godz 9:23

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zał 1 Wydzielenie p-poż. klatek schodowych – przedmiar

Zał 2 Przedmiar elektryczny budowlany instalacje

Zał 3 Przedmiar SSP

Zał 4 Przedmiar Kierownik budowy

Zał 5 Przedmiar oświetlenie awaryjne

 

Odpowiedzi na zapytania z dnia 21.02.22 i 22.02.2022 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 21-22.02.22

Zał 1 detale

Zał 2 elewacja

Zał 3 stolarka

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2022 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.22

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 24.02.2022 r.

Odpowiedzi na zapytania 24.02.2022

 

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja o kwocie

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 1.03.2022 r.

Pobierz plik z informacją o otwarciu ofert

 

Informacja o wyborze oferty

Pobierz zawiadomienie o wyborze oferty

Pobierz korektę zawiadomienia o wyborze oferty (2022.03.28)

 

Plan postępowań 2022

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia w Warszawie ul. Słowackiego 19 a działając na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym 2022:

Pobierz plan postępowań w 2022 r


Postępowania 2021

Sprawa 1/K/2021

OBSŁUGA WIDOWNI, SZATNI ORAZ SPRZEDAŻ PROGRAMÓW, ALBUMÓW I INNYCH GADŻETÓW REKLAMOWYCH, PODCZAS SPEKTAKLI I KONCERTÓW W PÓŁNOCNYM CENTRUM SZTUKI TEATRZE KOMEDIA.

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert


Plan postępowań 2020

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia w Warszawie ul. Słowackiego 19 a działając na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym 2020:

Pobierz plan postępowań w 2020 r.

Zmiana planu postępowań w 2020 r.

Postępowania 2020

Sprawa 3/2020

OBSŁUGA WIDOWNI TEATRALNEJ ORAZ SZATNI PÓŁNOCNEGO CENTRUM SZTUKI TEATRU KOMEDIA W WARSZAWIE

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert

Wybór wykonawcy

 

Sprawa 2/2020

USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PÓŁNOCNE CENTRUM SZTUKI TEATR KOMEDIA W WARSZAWIE

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Ogloszenie o zamówieniu

SIWZ.02.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ.02.2020 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ.02.2020 Oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ.02.2020 formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ.02.2020 wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ.02.2020 oświadczenie grupa kapitałowa

 

Sprawa 1/2020

USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PÓŁNOCNE CENTRUM SZTUKI TEATR KOMEDIA W WARSZAWIE

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.01.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ.01.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ.01.2020 Oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ.01.2020 formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ.01.2020 wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ.01.2020 oświadczenie grupa kapitałowa

Protokół otwarcie ofert 04.02.2020

Informacja o wyborze oferty 07.02.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510030746 19.02.2020

 


Plan postępowań 2019

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia w Warszawie ul. Słowackiego 19 a działając na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym 2019:

plan-postepowan-2019

Postępowania 2019

Sprawa 4/2019

USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PÓŁNOCNE CENTRUM SZTUKI TEATR KOMEDIA W WARSZAWIE

Ogloszenie nr 588202

SIWZ.04.2019

Załącznik nr 1 2019 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ formularz-ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie grupa kapitałowa

Protokół otwarcie ofert 29.08.2019

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie nr 510194865

 

Sprawa 3/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Przedmiotem zamówienia jest:
Obsługa widowni teatralnej oraz szatni Północnego Centrum Sztuki Teatru Komedia w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Otwarcie ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

 

Sprawa 2/2019

USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PÓŁNOCNE CENTRUM SZTUKI TEATR KOMEDIA W WARSZAWIE

Ogloszenie nr 554466

SIWZ

Przetarg Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu

Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie grupa kapitalowa

Zapytania z dnia 3.06.2019

Protokól otwarcie ofert 07.06.2019

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie nr 510134941 o udzieleniu zamówienia

 

Sprawa 1/2019

USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PÓŁNOCNE CENTRUM SZTUKI TEATR KOMEDIA W WARSZAWIE

Ogłoszenie nr 510057590

Informacja o wyborze oferty

Protokol-otwarcie-ofert-05.03.2019

Ogloszenie-nr-517609

SIWZ.02.2019

Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-02-2019

Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-oswiadczenia-wykonawcy-02-2019

Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-formularz-ofertowy-02-2019

Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-wzor-umowy-02-2019

Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-oswiadczenie-grupa-kapitalowa-02-2019

odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow

Postępowania 2018

Sprawa 3/2018

USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PÓŁNOCNE CENTRUM SZTUKI TEATR KOMEDIA W WARSZAWIE

Ogloszenie nr 618511

SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia Zalacznik nr 1 do SIWZ

Zalacznik nr 2 do SIWZ Oswiadczenia wykonawcy – poprawiony

Zalacznik nr 3 do SIWZ formularz ofertowy

Zalacznik nr 4 do SIWZ wzor umowy

Zalacznik nr 5 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitalowa – poprawiony

Protokol otwarcie ofert 26.09.2018

Informacja o wynikach postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500245057

 

Sprawa 2/2018

Przetarg nieograniczony

USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PÓŁNOCNE CENTRUM SZTUKI TEATR KOMEDIA W WARSZAWIE

Ogloszenie-nr-589558

SIWZ.2.2018

Zalacznik.nr 2.do.SIWZ.Oswiadczenia.wykonawcy

Zalacznik.nr.1.do.SIWZ

Zalacznik.nr.3.do.SIWZ.formularz.ofertowy

Zalacznik.nr.4.do.SIWZ.Wzor.umowy

Zalacznik.nr.5.do.SIWZ.oswiadczenie.grupa.kapitalowa

odpowiedzi.na.zapytania.18.07

Protokol-otwarcie

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Sprawa 1/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Przedmiotem zamówienia jest:

Obsługa widowni teatralnej oraz szatni Północnego Centrum Sztuki Teatru Komedia w Warszawie

Pobierz ogłoszenie o przetargu (pdf)

Modyfikacja ogłoszenia (postępowanie nr 1/2018)

Informacja z publicznego otwarcia ofert 6.07.2018

Wyniki-postepowania

Informacja o udzieleniu zamówienia